Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Szkolenie przyszłych instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Ogłaszamy nabór na szkolenie „Instruktor Orientacji Przestrzennej i Mobilności”, umożliwiające zdobycie uprawnień Instruktora Orientacji Przestrzennej i Mobilności.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych
i słabowidzących (TOPON)”
, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  • Polski Związek Niewidomych
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
  • oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Szkolenie obejmuje 311 godzin dydaktycznych zajęć oraz 40 godzin praktyki asystencko-pedagogicznej. Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany będzie odbyć indywidualny trening z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze ok. 200 godzin, za które wypłacone zostanie wynagrodzenie. Trening odbywać się będzie pod opieką superwizora.

Realizacja szkolenia i indywidualny trening będą odbywać się w oparciu o wypracowane w projekcie: Standard Kształcenia Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilności (wersja wstępna) oraz Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna).

W projekcie zaplanowano objecie wsparciem 12 osób, w tym co najmniej dwóch osób z niepełnosprawnością wzroku.

Rekrutacja jak i zajęcia prowadzone będą przez wspólną kadrę Partnerów. Wszystkie zjazdy będą miały miejsce w Warszawie. 

Termin nadsyłania dokumentów określonych w pkt 2.5.1 Regulaminu: do 15.02.2022 r.

Zgłoszenie, wyłącznie w formie elektronicznej, należy wysłać na adres Organizatora – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

e-mail: topon@aps.edu.pl

Informacji o projekcie oraz zasadach rekrutacji udzielają

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Ada Wróblewska
e-mail: Ada.Wroblewska@laski.edu.pl, tel: +48 693 171 213

Polski Związek Niewidomych
Elżbieta Oleksiak
e-mail: EOleksiak@pzn.org.pl, tel. +48 662 225 802

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Anna Rozborska
e-mail: Anna.Rozborska@firr.org.pltel: +48 663 883 334

Małgorzata Białek
e-mail:Malgorzata.Bialek@firr.org.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Kamila Miler-Zdanowska
e-mail: KMiler@aps.edu.pl, tel: + 48 501 230 996

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Katarzyna Krysik
e-mail: KKrysik@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 564; +48 511 862 229

Dominika Szewczyk-Dąbrowa
e-mail: DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 516; +48 538 508 031

Pliki do pobrania