Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Wizyta studyjna uczestników konferencji International Mobility Conference IMC18

Spotkanie International Mobility Conference IMC18 to wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga wybitnych ekspertów z całego świata (reprezentowane przez nich kraje to Australia, Bangladesz, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Mauretania, Niemcy, Norwegia, Polska, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). Są to osoby specjalizujące się w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku. W tym roku IMC po raz pierwszy odbywa się w Polsce. Jest to także pierwsza konferencja odbywająca się w tradycyjnej formie po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jednym z głównych punktów programu trwającej nadal konferencji była wizyta w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach. W środę 24 maja od porannych godzin blisko 200 specjalistów odwiedziło różne placówki naszego ośrodka. Mogli zapoznać się z codzienną pracą naszych internatów, szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych, zobaczyć jak nasi uczniowie uprawiają sport oraz jak prowadzona jest rehabilitacja dzieci w przedszkolu. Ważnym miejscem była także sala poświęcona założycielce Dzieła Lasek bł. Matce Elżbiecie Róży Czackiej.

Dziękujemy fundacji Szansa dla Niewidomych, która jest organizatorem konferencji, za przyjazd do Lasek i możliwość przybliżenia zagranicznym gościom idei naszego Ośrodka i sposobu jego funkcjonowania. To krótkie, ale bardzo intensywne spotkanie, dało nam szansę na wymianę doświadczeń i podzielenie się spostrzeżeniami ze specjalistami z ośrodków naukowych całego świata.