Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Wspomnienie śp. Henryka Ruszczyca

W dniu 3 stycznia 2023 roku w Laskach obchodzono 50-tą rocznicę śmierci Pana Henryka Ruszczyca – wielkiego przyjaciela niewidomych. Wszyscy spotkali się na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Kazimierz Olszewski. Po mszy uczestnicy przeszli na cmentarz by pomodlić się nad grobem i zapalić znicze. Na chwilę rozmowy i kawę sympatycy śp. Pana Henryka spotkali się na kawie w Domu Przyjaciół.

Więcej o sylwetce Pana Henryka Ruszczyca:  http://www.swiatbrajla.org.pl/mobile.php?henryk-ruszczyc,60