Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Wymiana doświadczeń jako element wsparcia personelu Domu Pomocy Społecznej

30 maja 2023 roku w Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie odbyło się pierwsze szkolenie dotyczące realizacji standardu „Wymiana doświadczeń jako element wsparcia personelu Domu Pomocy Społecznej”.

Pierwszą część szkolenia: “Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących” prowadziło Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w osobach Siostry Lidii oraz Pana Jacka Kwapisza. Zaprezentowano przykładowe formy rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku wraz z zademonstrowaniem różnych formy rehabilitacji wzrokowej i ruchowej na uczestnikach szkolenia. W trakcie zajęć wyświetlane były slajdy z metodami praktykowanymi przez terapeutów i specjalistów zajmujących się tą tematyką. Uczestnikom zostały wręczone materiały informacyjne i doszkalające na temat rehabilitacji i wsparcia osób z dysfunkcją wzroku.

Drugim etapem szkolenia dotyczył “Budowanie marki instytucji pomocy społecznej”.

Prowadzącymi szkolenie byli: pani Katarzyna Zalewska, Zastępca Dyrektora Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” oraz pan Adam Krzyżanowski, Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego. Podczas szkolenia przedstawiony został Projekt Budowania Marki, w czasie którego zaprezentowane zostały filmy ukazujące realizację projektów w ramach realizacji standardów w DPS „Budowlani” od roku 2022 do dziś. Pokazana została prezentacja dotycząca wizualizacji obowiązujących w DPS standardów, omówiono proces budowania wizerunku instytucji pomocowej jako instytucji otwartej pomocnej dbającej o mieszkańców, oraz wpisującej się w nurt reinstytucjonalizacji (reinstytucjonalizacja – zgodnie z pojęciem wprowadzonym przez prof. Mirosława Grewińskiego: proces zapobiegania niepotrzebnemu, czy nadmiernemu umieszczaniu i przetrzymywaniu ludzi w placówkach opieki lub separacji długoterminowej, a także proces tworzenia stosownych alternatyw w społecznościach lokalnych dla kwaterowania, terapii, szkolenia, edukacji i rehabilitacji odbiorców wsparcia).