Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Integracyjne warsztaty ruchowe „W zdrowym ciele, zdrowy duch” 

W ramach projektu „Zobaczyć sercem  – Integracja i wsparcie rehabilitacji dzieci z niesprawnością wzroku i ich rodzin, będących obywatelami Ukrainy przybyłymi do Polski po 24.02.2022 wskutek wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie”, 3 czerwca  odbyły się na terenie Przedszkola integracyjne warsztaty dla rodzin dzieci z niesprawnością wzrokową z Ukrainy i rodzin dzieci z niesprawnością wzrokową z Polski – „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Celem warsztatów była integracja rodzin dzieci niepełnosprawnych pochodzących z Ukrainy w środowisku polskich rodzin dzieci z niepełnosprawnością wzrokową oraz czynna nauka języka polskiego (szczególnie słownictwo związane ze sportem), pomoc  „około psychologiczna” rodzinom z Ukrainy poprzez wspólny relaks w „Słonecznej kawiarence” i wspólną zabawę sportową, wymiana doświadczeń nt. opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, poszerzenie wiedzy nt. wsparcia rozwoju zmysłu dotyku dzieci z niesprawnością wzroku.

Zaraz po głównych atrakcjach VI Memoriału im. Zofii Morawskiej do przedszkola przybyli, nadal pełni energii, goście. W ramach warsztatów zorganizowane były różne konkurencje ruchowe. Był tor przeszkód: toczenie piłki dźwiękowej, przechodzenie  przez szarfy, przechodzenie pod i nad taśmą, a także   skoki w workach, rzuty do celu, zadania równoważne oraz  ścieżka sensoryczna. Uczestnicy zbierali punkty – naklejki, które otrzymywali  po  wykonania każdego zadania. Uzbieranie wszystkich naklejek upoważniało uczestnika do odebrania nagrody.  Odpocząć można było przy stoliku  zabaw sensorycznych. Możliwe były  też   konsultacje z fizjoterapeutą.  Oczywiście otwarta też była „Słoneczna kawiarenka”,  miejsce do integracyjnych rozmów przy kawie i ciastku. Spotkanie było pełne emocji, aktywne i radosne. Wspólnie bawili się i mali i duzi. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.