Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Ks. Kazimierz, w krótkim słowie na zakończenie Mszy Świętej, przypomniał, że odkąd mieszka w Laskach (ponad 50 lat!), rok szkolny zawsze rozpoczynał się w kaplicy. Nie inaczej było więc także na początku roku szkolnego 2023/2024.

W homilii ks. Marek Gątarz zapytał wszystkich z jakim nastawieniem wchodzą w ten nowy czas. I nawet jeśli nie jest ono dobre, powinniśmy modlić się do Ducha Świętego, żeby On pomógł nam je “urobić”. Ważne jest też to, z jakim nastawieniem będziemy podchodzić do innych.

Swoje krótkie słowo do wszystkich skierowała też Kamila Miler-Zdanowska, która od tego roku została nową dyrektorką Ośrodka w Laskach. Dyrektorka życzyła wszystkim uczniom mnóstwa radości, rozwijania pasji i relacji koleżeńskich. Na koniec poprosiła całą społeczność Lasek o kredyt zaufania dla siebie na początku swojej pracy.

Zarówno homilię ks. Marka jak i słowo od Kamili Miler-Zdanowskiej można wysłuchać poniżej.

Homilia ks. Marka Gątarza (audio)

Homilia ks. Marka Gątarza wygłoszona na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Słowo dyrektorki Kamili Miler-Zdanowskiej (audio)

Słowo Kamili Miler-Zdanowskiej na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Galeria zdjęć