Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Telefony iPhone od firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Polska

Współpraca z firmami i instytucjami przybiera w naszym Ośrodku w Laskach różne formy. Jedną z nich jest wsparcie edukacji naszych uczniów poprzez dary rzeczowe. 🎁 W zeszłym tygodniu firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Polska przekazała na rzecz Ośrodka telefony iPhone SE, dzięki którym uczniowie i wychowankowie będą mogli jeszcze lepiej poznawać tajniki systemu iOS i jego funkcji dostępności. 💪 Ogromnie dziękujemy za ten pomysł pracownikom firmy i otwarte serce na pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym. 😍👌

Przy okazji dwie ciekawostki #funfact:

👉 Osoby niewidome bardzo sprawnie potrafią posługiwać się smartfonami i korzystają z nich na co dzień niemal zupełnie tak samo jak osoby widzące (nawigacja, media społecznościowe, komunikatory)

👉 Osoby niewidome są świetnymi programistami i informatykami, a Ośrodek w Laskach jest jednym z miejsc, które pozwala młodym kształcić się właśnie w tym kierunku