Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Zajęcia w Klubie Seniora Piękna Jesień

Po dwuletniej przerwie spowodowanej okresem pandemicznym Covid-19 wznowiono zajęcia w ramach Klubu Seniora Piękna Jesień.

29 października 2022 roku już po raz trzeci w tym roku w Domu Przyjaciół spotkali się sympatycy Klubu. Przy kawie i ciastku seniorzy dzielili się swoimi codziennymi troskami, zasięgali naszych porad. Po obiedzie zajęcia poprowadził Inspektor Ochrony Danych Osobowych w TOnOS Pan Wojciech Cianciara. Prelekcja „Bezpieczne dane osobowe” miała na celu wzmożyć czujność na fałszywe telefony czy smsy. Seniorzy zapoznali się z pojęciami phishing czy kryptowaluta.

Poniżej link do poradników przygotowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

https://uodo.gov.pl/pl/p/poradniki

Ponadto seniorzy dwa razy w miesiącu mogą z zajęć na basenie rehabilitacyjnych.

W tym roku mamy jeszcze dwa spotkania: Andrzejkowe 26 listopada oraz Opłatkowe 10 grudnia.

Zapraszamy do kontaktu z Działem ds. Absolwentów.