Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”. Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami: Dokumenty zgłoszeniowe,…

Standardy w orientacji przestrzennej i mobilności

Oddajemy w Państwa ręce dwa standardy wypracowane w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”: Standard kształcenia zawiera kompleksowy program kształcenia nowych instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności, jak również doskonalenia zawodowego tych z nich, którzy wcześniej uzyskali…

Uczestniczka w opasce na oczy i z białą laską porusza się w terenie pod czujnym okiem instruktorki O&M.

Szkolenie instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności w ramach TOPON

Miniony weekend obfitował w doskonalenie wiedzy! Jesteśmy na półmetku szkoleń w ramach podnoszenia kompetencji instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności (TOP). Podczas drugiego zjazdu, Uczestnicy byli słuchaczami wykładów z zakresu nauczania orientacji przestrzennej i mobilności w takich obszarach jak: Zajęcia prowadzone były przez…

Podczas praktycznych zajęć z echolokacji trenerka pokazała wiele ciekawych ćwiczeń.

Szkolenie instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności w ramach TOPON

Ruszyło szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności realizowane w ramach projektu “Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”. Podczas minionego weekendu – 12 i 13 marca 2022 r. rozpoczęto cykl spotkań w ramach kursu dla instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności. Prowadzone zajęcia…

Dodatkowy nabór na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej

Ogłaszamy dodatkowy nabór na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności. Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomychi słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami: W ramach doskonalenia zawodowego zaplanowano bezpłatne szkolenia w…

Ogłaszamy nabór na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności

Ogłaszamy dodatkowy nabór na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności. Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomychi słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami: W ramach doskonalenia zawodowego zaplanowano bezpłatne szkolenia w…

Szkolenie przyszłych instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności

Ogłaszamy nabór na szkolenie „Instruktor Orientacji Przestrzennej i Mobilności”, umożliwiające zdobycie uprawnień Instruktora Orientacji Przestrzennej i Mobilności. Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomychi słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami: Szkolenie obejmuje…