Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Czerwcowy Zjazd Absolwentów

W dniach 17-18 czerwca 2023 roku odbył się Zjazd Absolwentów roczników odejścia z Lasek 1992, 1993, 1994.

Zjazd rozpoczął się uroczystym obiadem w Domu Rekolekcyjnym. Następnie w Domu Przyjaciół odbyło się oficjalne przywitanie przez p.o Kierownika Działu ds. Absolwentów Panią Małgorzatę Drzewińską, na które przybyli m.in.: Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie – Pan Paweł Kacprzyk, Skarbnik TOnOS, s. Jeremia, Ksiądz Kazimierz Olszewski, siostry, dawni wychowawcy i nauczyciele. Zjazdowicze zapoznali się z bieżącą pracą Towarzystwa, w tym Ośrodka w Laskach oraz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Po spotkaniu uczestnicy udali się do budynków Internatów by móc pozwiedzać miejsca z czasów pobytu za młodych lat. Późnym popołudniem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, po której udaliśmy się na kolację. Wieczorne „nocne Polaków rozmowy” miały miejsce w Kawiarence w Domu Przyjaciół. Wspaniały pokaz gry na pianinie i śpiewu pokazał nam jeden z absolwentów. Wieczór upłynął na wspomnieniach dawnych czasów i śpiewach. Następnego dnia odwiedziliśmy wspólnie ”Zakątek Matki”, gdzie przywitała nas Matka Generalna FSK – Siostra Judyta.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Absolwentów, którzy przybyli na zjazd, jak również do wszystkich zaangażowanych w przygotowania do tej wspaniałej uroczystości.