Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Doroczny Dzień Absolwenta

W dniu 9 października 2022 roku w Laskach odbył się Doroczny Dzień Absolwenta. Obchody tego dnia zaczęły się uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Rektora Marka Gątarza w Kaplicy centralnej w intencji żyjących i zmarłych nauczycieli, wychowawców, pracowników, wychowanków, przyjaciół i dobroczyńców Lasek. Wspólnie nawiedzono Cmentarz Zakładowy po czym wszyscy przeszli na obiad do Domu Świętego Stanisława. Przy kawie pośpiewano znane piosenki laskowskie, nawiązało się wiele rozmów.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wsparcie.