Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Jesienny Zjazd Absolwentów

W dniu 8 października 2022 roku odbył się Zjazd Absolwentów roczników odejścia z Lasek 1989, 1990, 1991.

Zjazd rozpoczął się uroczystym obiadem w Domu Rekolekcyjnym. Następnie w Domu Przyjaciół odbyło się oficjalne przywitanie przez p.o Kierownika Działu ds. Absolwentów Panią Małgorzatę Drzewińską, na które przybyli m.in.: członkowie Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie – Pan Tomasz Wojakowski, s. Jeremia oraz Pan Damian Reśkiewicz, Pani Elżbieta Szczepkowska Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, Ksiądz Kazimierz Olszewski, siostry, dawni wychowawcy i nauczyciele. Zjazdowicze zapoznali się z bieżącą pracą Działu ds. Absolwentów, Ośrodka w Laskach, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz ogólnie Towarzystwa. Po spotkaniu uczestnicy udali się do budynków Internatów by móc pozwiedzać miejsca z czasów pobytu za młodych lat. Wieczorne „nocne Polaków rozmowy” miały miejsce w Kawiarence w Domu Przyjaciół. Wieczór upłynął na wspomnieniach dawnych czasów i śpiewach.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Absolwentów, którzy przybyli na zjazd, jak również do wszystkich zaangażowanych w przygotowania do tej wspaniałej uroczystości.