Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Obóz sportowy w Darłówku

W dniach 13-23 lipca uczniowie naszego Ośrodka uczestniczyli w obozie sportowym, który odbył się w OW „Diuna” w Darłówku nad Bałtykiem. W wyjeździe wzięło udział 45 osób, w tym 30 dzieci. Głównym celem obozu było poprawienie ogólnej kondycji i sprawności fizycznej młodzieży niewidomej, zachęcenie ich do czynnego wypoczynku poprzez pokazanie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu, a także do regularnego uprawiania sportu. Temu służyły między innymi codzienne 30-minutowe rozruchy poranne, jak również systematyczne zajęcia z kolarstwa tandemowego, nordic walking, pływania i goalballa. Był też czas na plażowanie, kąpiele w morzu, jak również piesze wycieczki i zajęcia rekreacyjne w pobliskim parku wodnym. Nikt się nie nudził, wieczorem uczestnicy obozu bawili się na dyskotece, przy ognisku lub na konkursach tematycznych. Wiele osób deklarowało chęć systematycznego uczestniczenia w zajęciach sportowych po wakacjach, jak również udziału w obozach w następnych latach. Organizatorem był UKS „Laski”, a wyjazd był możliwy dzięki środkom Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach.

Tekst: Andrzej Gromulski
Zdjęcia: Andrzej Gromulski, Krzysztof Koc