Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Ostatni zjazd kursu doszkalającego dla instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Projekt „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt PO WER nr POWR.04.03.00-00-0072/20).

Część szkoleniowa spotkań w ramach kursu podnoszącego kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności dobiegła końca. 

4 i 5 czerwca Uczestnicy byli słuchaczami wykładów z zakresu nauczania orientacji przestrzennej i mobilności w takich obszarach jak 

  • nowoczesne technologie,
  • echolokacja,
  • dodatkowe sprzężenia

Pogoda sprzyjała zajęciom terenowym, które były praktycznym uzupełnieniem treści teoretycznych przekazanych na poprzednich zjazdach. Uczestnicy testowali aplikacje mobilne dla osób niewidomych, analizowali różnice i dostępność, a także ułatwienia. Ich zadaniem było dotarcie do punktów wyznaczonych przez trenerów przy użyciu właściwych aplikacji. Spacerowali pieszo po Warszawie, a także przemieszczali się komunikacją i próbowali wczuć się w osoby z dysfunkcją wzroku. 

Podczas zajęć z echolokacji Uczestnicy ćwiczyli odnajdywanie przeszkód za pomocą dźwięku. Pod czujnym okiem trenerek wsłuchiwali się w rytm miasta z zasłoniętymi oczami. Czy wiecie, że można usłyszeć budynek? Uczestnicy naszego kursu się o tym przekonali!

Na zajęciach z metodyki nauczania osób z niepełnosprawnością wzroku z dodatkowymi sprzężeniami Uczestnicy trenowali alfabet Lorma oraz alfabet palcowy (daktylografia), który jest ułatwieniem w pracy z osobami z uszkodzeniem narządu słuchu. Podczas zajęć terenowych wyposażeni byliśmy w zatyczki uszu, słuchawki wyciszające oraz symulatory niewidzenia z różnymi wadami wzroku. 

Z pewnością nasze ostatnie spotkanie bylo bogate w nowe, ciekawe doświadczenia. Cieszymy się, że mogliśmy zorganizować takie szkolenie i dać możliwość rozwoju zaciekawionym instruktorom O&M. A to nie koniec naszej przygody… po części szkoleniowej, Uczestników czeka przeprowadzenie indywidualnych treningów z osobami niewidomymi. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii z zajęć.