Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Rekrutacja uzupełniająca osób z niepełnosprawnością wzroku do treningów O&M w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  • Polski Związek Niewidomych,
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie,
  • Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Forma zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnych treningów orientacji przestrzennej i mobilności (O&M) przez instruktorów biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

Odbiorcy zajęć

Treningi adresowane są do osób z niepełnosprawnością wzroku: dzieci, osób nastoletnich oraz dorosłych, które potrzebują wsparcia w obszarze samodzielnego i bezpiecznego poruszania się. Przy czym, w przypadku dzieci z zajęć mogą skorzystać te, które przynajmniej rozpoczęły naukę w szkole podstawowej (od klasy 0).

Realizacja zajęć

Indywidualny trening będzie odbywać się w oparciu o wypracowany w projekcie Standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna 1.0). Instruktor orientacji przestrzennej i mobilności przeprowadzi zajęcia zgodnie z opracowanym Indywidualnym Programem Nauczania Orientacji Przestrzennej i Mobilności (IPNOM). Termin i miejsce realizacji zajęć ustalane będą w porozumieniu z instruktorem oraz Organizatorem treningu.

Organizatorami treningu O&M będą:

  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  • Polski Związek Niewidomych,
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

Zasady rekrutacji

Dokumenty zgłoszeniowe, o których mowa w pkt 2.5. Regulaminu, tj.:

1. Podpisany formularz zgłoszeniowy:

2. klauzulę informacyjną według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu

należy przesyłać do 16 stycznia 2023 r.

Zgłoszenie dokonywane jest wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: topon@pfron.org.pl.

Informacji o projekcie oraz zasadach rekrutacji udzielają:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dominika Szewczyk-Dąbrowa, e-mail: DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 516; +48 538 508 031

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Polski Związek Niewidomych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Kamila Miler-Zdanowska, e-mail: KMiler@aps.edu.pl, tel.: + 48 501 230 996

Załączniki:

Regulamin rekrutacji uzupełniającej i udziału w projekcie TOPON