Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Realizacja programu Asystent osobisty

Sierpień to ósmy miesiąc realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.
Obecnie jest 54 osób z niepełnosprawnością wzroku oraz dodatkowymi niepełnosprawnościami,
natomiast usługi asystenckie realizuje 46 osób. Najmłodszy uczestnik ma 23 lata, najstarszy 89 lat.

Asystenci wspomagają uczestników w różnych czynnościach: pomoc w porządkowaniu Sali zajęć,
towarzyszą na spacerach, zakupach, przy segregacji ubrań, wizycie u fryzjera, restauracji, aptece, u
lekarza,, na basenie, na poczcie, wspierają przy przygotowywaniu posiłków, przy rozpakowywaniu
rzeczy do nowej szafy, pomoc na spacerze z dziećmi, przy audiodeskrypcji, przeglądaniu
korespondencji i recept, pomoc w dojeździe na uczelnię czy pracy, przy obsłudze komputera, itp.

Pod koniec czerwca Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dało możliwość zwiększenia środków
na usługi asystenckie w ramach już zawartej umowy. Finałem było zwiększenie środków o 289.560,00
zł. Dzięki dodatkowym środkom wspomożemy uczestników Programu większą ilością godzin usług
zgodnie z ich potrzebami.

Poniżej zdjęcia codziennej pracy asystentów z uczestnikami.