Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora Piękna Jesień

26 listopada i 10 grudnia 2022 roku w Domu Przyjaciół w Laskach odbyły się ostatnie w tym roku spotkania dla seniorów należących do Klubu Seniora Piękna Jesień. Na spotkanie andrzejkowym laliśmy wosk, przeprowadziliśmy różne konkursy i powróżyliśmy. Na opłatkowe spotkanie przybył ks. Kazimierz Olszewski by wspólnie się pomodlić, kolędować i podzielić się opłatkiem. 

Życzymy wszystkim naszym seniorom wszelkich Łask Bożych, pogody ducha oraz spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku.