Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Współpraca z Domem Pomocy Społecznej

W grudniu udało nam się odwiedzić Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”. W ostatnim czasie przyjęto tam dwie osoby niewidome z chorobami towarzyszącymi. Poproszono nas o wsparcie zarówno personelu jak i osób niewidomych. Wstępnie uda nam się przeprowadzić część zajęć w ramach projektu „Wsparcie otoczenia osób z dysfunkcją wzroku”.

Zdjęcia udostępnione przez DPS „Budowlani”.