Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Rozpoczynamy nabór na nowego dyrektora Ośrodka w Laskach

Sercem działalności naszego Towarzystwa są Laski, a dokładniej Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej. To właśnie pod Ośrodek podlegają wszystkie nasze placówki zgromadzone w Laskach – od przedszkola po szkoły ponadpodstawowe.

Obecnie funkcję dyrektora Ośrodka pełni Elżbieta Szczepkowska, która z Laskami jest związana od wielu lat. Jednak życie ma to do siebie, że następują w nim ciągłe zmiany. W tym roku szkolnym pani Elżbieta kończy swoją pracę na stanowisku dyrektora. Dlatego czekamy na zgłoszenia kandydatów, którzy chcieliby podjąć się tej niesamowitej przygody jaką jest prowadzenie Ośrodka w Laskach.

Więcej informacji na temat stanowiska pracy i sposobów zgłaszania kandydatury: zobacz więcej.