Dział Absolwentów

Już od samego początku istnienia Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi widziała jego założycielka – Róża Czacka potrzebę zbliżenia świata widzących i świata niewidomych oraz konieczność powołania placówki, która otoczy osoby niewidome wszechstronną opieką. Później, w 1935 roku już jako Matka Elżbieta napisze: “konieczne są instytucje, które by łączyły w sobie wszelkie działy opieki nad niewidomymi, a obejmowały w teorii i w praktyce całokształt sprawy niewidomych”.

Matka chciała przez właściwe wykształcenie wychować niewidomych na samodzielnych członków społeczeństwa, a jednocześnie zawsze mówiła o tym, by otaczać ścisłą opieką tych niewidomych, których nie stać na samodzielne działanie; a w stosunku do innych ograniczać się do przyjścia z pomocą na początku ich usamodzielnienia. “Patronat – określi sama – obejmuje opiekę nad niewidomymi i ich rodzinami na mieście, kształcenie i reedukację, pośrednictwo pracy, kasę pożyczkową i mieszkaniową, zapomogi w pieniądzach i w naturze, rozdawnictwo odzieży, porady medyczne i prawne, świetlicę i organizowanie rozrywek”.

Sprawa dorosłych niewidomych była potem szczególnie bliska Henrykowi Ruszczycowi, związanemu z Laskami od 1930 roku. Twórca polskiej szkoły rehabilitacji zawodowej był przekonany o możliwościach samodzielnego życia i pracy niewidomych. Z jego inicjatywy powstały spółdzielnie pracy niewidomych. Zajmował się też intensywnie zdobywaniem dla absolwentów Lasek stanowisk pracy w różnych zakładach przemysłowych na terenie całego kraju. Jeździł, organizował, przekonywał, zajmując się indywidualnie każdym swym podopiecznym. Myślał nie tylko o pracy, ale i o mieszkaniu.

Patronackie działania kontynuował następnie jako pełnomocnik Zarządu ds. Absolwentów – Andrzej Czartoryski, człowiek wielkiej szlachetności i wrażliwości na losy każdego potrzebującego człowieka, a zwłaszcza na wszelkie biedy absolwentów Lasek. Nie szczędził siły ani czasu, by nieść pomoc materialną i duchową; pomagał znaleźć pracę i mieszkanie. Nawiązywał i utrzymywał bardzo dobre stosunki z władzami spółdzielni niewidomych i zakładów pracy, w których udało się zatrudnić wielu niewidomych absolwentów. Nie szczędził czasu na rozmowy z absolwentami; odwiedzał ich w domu, pomagał rozwiązywać najtrudniejsze problemy rodzinne i życiowe.

Aktualności

Co słychać w naszym dziale? Zobacz jakie projekty, szkolenia realizujemy.

Kalendarium

 • 21.01.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 25.02.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 25.03.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 22.04.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 17-18.06.2023 – Zjazd Absolwentów (roczniki 1992, 1993, 1994)
 • 08.07.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 23.09.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 7-8.10.2023 – Zjazd Absolwentów (roczniki 1995,1996,1997)
 • 8.10.2023 – Doroczny Dzień Absolwenta
 • 21.10.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 25.11.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 09.12.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 21.01.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 25.02.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 25.03.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 22.04.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 17-18.06.2023 – Zjazd Absolwentów (roczniki 1992, 1993, 1994)
 • 08.07.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 23.09.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 7-8.10.2023 – Zjazd Absolwentów (roczniki 1995,1996,1997, 1998)
 • 8.10.2023 – Doroczny Dzień Absolwenta
 • 21.10.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 25.11.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)
 • 09.12.2023 – Klub Seniora g. 10.00 (Dom Przyjaciół – kawiarenka i duża sala)

Zajęcia basenowe Klubu Seniora:

 • 13.01, 27.01
 • 10.02, 10.03
 • 24.03
 • 14.04, 28.04
 • 12.05, 26.05
 • 16.06, 30.06
 • 21.07
 • 04.08, 18.08
 • 15.09, 29.09
 • 13.10, 27.10
 • 17.11
 • 01.12, 15.12

Pracownicy

Małgorzata Drzewińska

Małgorzata Drzewińska

p.o. Kierownika działu ds. Absolwentów
Katarzyna Szeliga z domu Krupa

Katarzyna Szeliga z domu Krupa

Starszy specjalista ds. kompleksowej rehabilitacji
Agnieszka Nowacka z domu Derdziak

Agnieszka Nowacka z domu Derdziak

Starszy specjalista ds. pracy socjalnej
Damian Reśkiewicz

Damian Reśkiewicz

Specjalista ds. absolwentów

Agencja zatrudnienia

Jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod sygnaturą 5208 od 2007 r. Prowadzimy działania jako agencja poradnictwa zawodowego i agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP zarówno dla osób z niepełnosprawnością wzroku jak i potencjalnych pracodawców.

W roku 2022 udzielono poradnictwa zawodowego 21 osobom, zatrudnienie podjęło 7 osób.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług agencji zatrudnienia.

Instytucja szkoleniowa

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie uzyskało zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dnia 10 maja 2005 roku pod numerem ewidencyjnym 2.14/00329/2005.

Prowadzimy szkolenia w szczególności dla osób z dysfunkcją wzroku kierowanych przez urzędy pracy, PFRON, na konkretne zlecenia klienta oraz osób będących beneficjentami projektów współfinansowanych ze środków europejskich. W roku 2022 tematyka szkoleń obejmowała obsługę nabytego w ramach programu Aktywny Samorząd sprzętu elektronicznego i oprogramowania, z zakresu orientacji przestrzennej, bezwzrokowych technik i metod pracy, nauki brajla. Kursy samodzielnego poruszania się czy kursy bezwzrokowych technik i metod pracy mogą odbywać się dzięki środkom z Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Kontakt

Dział Absolwentów

Laski, ul. Brzozowa 75, 
05-080 Izabelin
e-mail: dzialabsolwentow@laski.edu.pl

tel. +48 22 752 33 51
fax. +48 22 752 33 60

Mapa Ośrodka

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł